Preken: Bønnens Hus – Erik Jensen – 2. september 2012

Pastor Erik Jensen gir oss en tankevekkende preken om bønn ut i fra Matteus 21, 12 – 16 der Jesus renser tempelet. Hva motiverer vårt bønneliv? Fordømmelse og dårlig samvittighet, eller å ha fellesskap med den levende Gud? Dette er et Ord som gir retning for denne høsten i Livets Vann.