Preken: Arbeid på deres egen frelse – Erik Jensen – 6. mai 2012

Pastor Erik Jensen tar utgangspunkt i Filipperbrevet 2, 12 til 16. Her blir vi oppfordret til å arbeide på vår egen frelse. Frelsen det her snakkes om er den kristnes utvikling. Erik bruker hagen som et bilde. Veksten kommer naturlig, men for at hagen skal se fin ut må den stelles godt. Den må arbeides med.