Preken: Abraham, Isak og Jakob’s Gud – Erik Jensen – 4. november 2012

Pastor Erik Jensen fortsetter å forkynne om hva det vil si at vi er inkludert i Israel. Romerbrevet 9, 4 og 5 er grunnlaget for dette og her ser vi spesielt på fedrene: Vi får se hva det vil si at Gud er Abraham, Isak og Jakob’s Gud. Hver og en av disse personene som Gud hadde utvalgt er så forskjellige. Med både sterke og svake sider. Slik er det også med oss, og Guds løfter står fast.