Påskelammet – Erik Jensen – 27. mars 2016

Pastor Erik Jensen preker 1. påskedag i Livets Vann. Han tar utgangspunkt i 1. Korinterbrev 5, vers 6 – 8. Her ser vi på hva som representerer surdeig i våre liv og vi får se på betydningen av påskelammet som peker til Kristus som døde og stod opp for oss!