Pasjonsuken – Erik Jensen – 24. mars 2013

Det er palmesøndag og pastor Erik Jensen peker på påskeuken som vi går inn i. Jesus visste hva som møtte han denne uken, men han var ikke engstelig for han hadde en lidenskap. Denne lidenskap er deg. Han gikk lidelsens vei fordi han elsker deg.
Her får vi se betydningen av det Jesus gjør palmesøndag. I Johannes evangelie kapittel 12, fra vers 12 leser vi om da Jesus kommer ridende inn i Jerusalem på et esel.