Palmesøndag – Erik Jensen – 29. mars 2015

Pastor Erik Jensen preker ut fra teksten i Lukas 19 vers 29 der Jesus sender to disipler av sted for å hente en eselfole. De leier den til Jesus og Han kommer ridene på eselet inn til Jerusalem. Palmesøndag er en helt unik dag og den eneste feiringen som Jesus innstiftet! Her ser vi nærmere på hendelsene rundt denne dagen.