På veien – Inger Bretz – 19. juli 2015

Vi hadde gleden av å høre Inger Bretz på Livets Vann Sommermøte søndag kveld. Her deler hun ut fra hjerte om livet med Jesus. Vi er utsendinger og ambassadører for Ham. Jesus taler inn i mitt liv slik at jeg må omvende meg og leve helt. At jeg kan være redskap som er slipt skarp. Det er på veien sammen med Jesus Han får møte oss og berøre oss. På veien i hverdagen kan vi løfte opp andre mennesker med Jesu kjærlighet.