Ørken – Christoffer Jensen – 23. november 2014

Vi hadde gleden av å høre Christoffer Jensen på kveldsmøte i Livets Vann. Her preker han over temaet ørken! Ørkenen har spilt en viktig rolle gjennom bibelen. Det er et sted som vi ikke ønsker å være, men der vi ser gang på gang at Gud strekker ut sin hånd mot sitt folk. Det er også et sted der Gud velger å åpenbare seg. Han som gir liv kommer til oss der vi kjenner død.