Ord og visjon 2015 – Erik Jensen – 8. november 2015

Her tar Pastor Erik opp visjonen og ordet for året 2015 ut fra skriftstedet 2. Timoteus 3, vers 17: for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning
Med en figur av en ridder viser han oss de fire forskjellige delene ved dette ordet. Vi er Guds menneske som er identiteten til ridderen, vi er satt istand som har med forberedelsene, utrustningen har med det han skal utføre, og det siste er oppdraget som er all god gjerning.