Område av innflytelse – Erik Jensen – 17. januar 2016

Vi er i serien «Innta markedsplassen» og her går Pastor Erik Jensen i dybden på hva vi har del i gjennom Den Hellige Ånd. Når Jesus sa at han går til Faderen var det for at vi skulle få Hans rike på innsiden. Her leser vi Johannes evangelie kapittel 13 og ser på situasjonen hvor Jesus vasker disiplenes føtter. Jesus viser oss det rette bilde av hvem Gud er og hvem vi er i Ham.