Offer og forsoning – Torstein Møller – 3. mars 2013

Vi hadde gleden av å høre Torstein Møller på formiddagsmøtet i Livets Vann. Her tar han for seg Israels tabernakel og offer-forordningene fra de syv første kapitlene i 3. mosebok.
Gjennom tabernaklet og ofrene blir Israel bevisst sin tilstand av synd og behovet for offer. Samtidig peker tabernaklet og ofrene frem mot vår Messias: Jesus Kristus! Mennesker i dag er også i behov av forsoning med Gud og hverandre.

Du kan lese mer om de ulike ofrene på: Foursquarekristiansand.no