Noas ark, er det sansynlig? – Erik Jensen – 14. juli 2013

Her fortsetter Pastor Erik Jensen serien om Noa. I denne undervisningen ser vi nærmere på arken som noa bygde. Vi får se hvordan Gud kunne redde de åtte menneskene sammen med alle dyreartene under den store flommen. (Beklager støy i opptaket)