Når saltet mister sin kraft – Erik Jensen – 16. oktober 2016

Pastor Erik Jensen tar utgangspunkt i teksten Matteus 5, vers 13 og utover: Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin saltkraft hvordan kan det da bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene.

Her ser vi på hvordan vi lever kristenlivet i hverdagen. Gud har en ambisjon med den enkelte av oss: At vi er med å skape forandring.