Når godhet står på spill – Egil Elling Ellingsen – 23. januar 2015

Egil Elling Ellingsen var hovedtaler på fellesmøtene i Bamble 2015. Han er pastor i IMI kirken i Stavanger der de har fokusert på å påvirke byen med Guds godhet.
Dette var også gjennomgangstema for fellesmøtene i år. Denne preknen tar for seg Guds karakter. Jesu møte med fariseerne viser at Han ikke viker av når det blir stilt spørsmål ved Hans godhet.