Når avgudene blir virkelige – Erik Jensen – 8. februar 2015

Pastor Erik Jensen har vært på pinsebevegelsens LED konferanse denne helgen. Her tar han utgangspunkt i den svenske forkynneren Mikael Hallenius sin preken. Vi leser fra 1. korinterne kapittel 8, vers 1 til 6.
Vi ser at i tidligere tider hadde vi offerplasser for avguder i Norge, men hvordan er det i dag? Her ser vi på hva en avgud er og hvordan vi kan avsløre dem i våre liv.