Nådegave koordinering del 1

Om vi koordinerer våre nådegaver og arbeider på dem så vil de utføre det Gud har ment dem for.
Både vi og menigheten vil nyte godt av dette, og  ikke minst mennesker som trenger å få kjenne Guds tilstedeværelse vil få noe de ikke ville fått ellers.
Nådegavene er ment å tjene alt Guds rike og gjør det om vi bruker dem.