Nåde til å bli fri, nåde til å leve – Erik Jensen – 20. oktober 2013

Pastor Erik Jensen fortsetter serien «Dette tror vi» på Livets Vann’s kveldsmøte. Her har han kommet til nåden og vi leser fra Romerne 6, 23 og Romerne 8, 32. Med korset som illustrasjon viser han oss forskjellige dimensjoner av nåden og hvordan den virker i våre liv.