Mot strømmen: Stå opp for noe – Erik Jensen – 2. august 2015

Pastor Erik Jensen fortsetter med temaet: “Mot strømmen” på Livets Vanns sommermøte. Denne gangen blir vi oppfordret til å stå opp for noe. Vi kan leve etter en annen standard selv om de rundt oss er likegyldige eller gir oss motstand.