Modig tro – Erik Jensen – 15. november 2015

Hva er målestokken for det kristne livet? Hva er det som gjør at man føler man har suksess? Er det at vi har fred og ro rundt oss og at alt er greit? Vår tro utsettes stadig for angrep som møte med tragedier, møte med ugudelige mennesker og folk som svikter. Møte med utilstrekkelighet i eget liv er også eksempel på slike angrep.
De første kristne møtte virkelig på ugudelige mennesker og lover. Ut fra 2. korinterne kapittel 6, vers 3 til 10 ser vi at Paulus hadde en helt annen verdiskala enn komfort. Og i 2. kor 4. vers 6 til 11 ser vi hvordan Jesus er kilden i oss til å møte de angrepene som måtte komme.