Mennesker som endrer historien – Erik Jensen – 10. april 2016

Pastor Erik Jensen deler ordet ut fra hans erfaringer med arbeidet som Ted Olbrich leder i Kambodsja. Vi leser 2. Korinterbrev 5, vers 15: Han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppsto for dem. Vår historie er full av mennesker som utgjør en forandring ved at de ikke lever for seg selv, men for Jesus.

Historie er ikke bare noe som flyter upåvirkelig, men det er mennesker som er med å påvirker historien og endrer dens gang. Ted Olbrich er en av disse.

Under kan du klikke deg gjennom bildene som ble vist sammen med preknen: