Med livet som innsats – Erik Jensen – 19. oktober 2014

Pastor Erik Jensen deler med oss noe han skal undervise på misjonsturen i Sri Lanka. Temaene i disse undervisningene er blant annet om tjeneste og misjon i forfølgelse. Han går ut fra Apostlenes gjerninger kapittel 9 fra vers 10 der Annanias får beskjed om å besøke Paulus som hadde forfulgt menigheten. Her utfordres vi til å skifte fokus fra oss selv til etterfølgelse av Jesus.