Målet er de som aldri har hørt – Erik Jensen – 9. oktober 2016

Pastor Erik Jensen er tilbake fra misjonstur i Asia. Her tar han utgangspunkt i Romerbrevet kapittel 15 der Paulus sier i vers 20: Slik har jeg gjort det til min ære å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nevnt. Vi får høre historier fra turen som nettop viser dette i praksis: Evangeliet forkynt til dem som aldri har hørt.