Løftet står over Loven

Jesus satte punktum for Loven som menneskenes vokter, eller «tuktemester» ifølge den gamle oversettelsen. Vokter er kort for «fangevokter», for Loven gjorde oss ufrie, ja, regelrett plasserte oss i fangenskap.Jesus tok imidlertid et kraftig oppgjør med fariseere, skriftlærde, lovkyndige, saddukeere, lutheranere, pinsevenner, ja, hvem du vil i mengden av religiøse partier—for å stanse menneskets iboende hang til å ville ordne frelsen selv.

I denne undervisningen viser Victor Skimmeland hvordan Løftet står over Loven. Løftet kom før Loven, og Løftet ble innfridd med Jesus Kristus. Loven ble oppfylt med Jesus Kristus. Etter dette var det ingen grunn til at mennesker skulle falle tilbake til fristelsen med å «arbeide på sin egen frelse». Jesus har allerede levert. Dette var også grunnen til Paulus’ kraftige oppgjør mot loviskheten i Galaterbrevet.