Løft blikket

Erik taler om det å løfte blikket og se Guds inngripen i vår verden som kan se ut til å være bare mørke og elendighet.
Johannes Evangelium 4
34 Jesus sier til dem: «Min mat er å gjøre Hans vilje som sendte Meg, og å fullføre Hans gjerning.
35 Sier ikke dere: Det er ennå fire måneder før høsten kommer? Se, Jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene! De er allerede hvite til høsten!