Lev helhjertet for Gud – Timothy Vierk – 29. november 2015

Timothy Vierk tar opp igjen ordet som ble delt i begynnelsen av møtet. Hvordan lever vi som kristne? Nøyer vi oss med litt av Gud i livene våre, eller lever vi helhjertet for Ham? I 2. Krønikebok kapittel 16, i første del av vers 9 står det: For Herrens øyne farer over hele jorden, for å styrke dem som har et hjerte som er helt med Ham.
Her utfordres vi til å overgi oss til Herren og følge Hans Ord, og ikke innrette oss til verdens tenkemåte.