Leaking Jesus (Å lekke Jesus) – Bob Johnson – 24. januar 2014

Dette er andre kveldsmøte av i alt fire under fellesmøtene i Bamble 2014. Her forkynner Bob Johnson om sann evangelisering. Det handler om at Kristus bor i oss og fyller oss slik at vi lekker Ham i hverdagen. Dette får vi mange vitnesbyrd og eksempler på.

Alle preknene er tolket til norsk. Forbønnen fra talerstolen er tatt med i siste del av opptaket. Dette for at du som lytter også skal bli betjent.