La oss gjøre godt mot alle – Jan Åge Gabrielsen – 5. juni 2016

Vi hadde gleden av å høre Jan Åge Gabrielsen på kveldsmøte i Livets Vann. Her går han ut i fra Galaterbrevet kapittel 6, vers 9 og 10: La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.

Vi utfordres her til å leve annerledes liv og leve ut Guds kjærlighet mot våre søsken i menigheten og mot kollegaer, familie og venner. Dette livet kan vi leve uansett hvordan vi føler oss, og om vi skulle falle, får vi lov å ta imot Guds nåde og tilgivelse. Vi velger å legge bort fordømmelsen og leve frimodig for Gud!