La Kristus vinne skikkelse i deg – Erik Jensen – 14. juni 2015

Pastor Erik Jensen preker på Livets Vann søndag formiddag. Her går han ut fra Galaterbrevet kapittel 4, vers 19 b «inntil Kristus vinner skikkelse i dere». Når vi tar imot Jesus får vi en ny identitet i Jesus Kristus. Her utfordres vi til å la Kristus vokse ut av hjerte og prege hele livet. At han får vinne skikkelse i deg!