John Henry deler Ordet på Jubileumsmøtet – 6. oktober 2013

John Henry Nøsen var Pastor i Livets Vann tiden etter Greg og Inger og han har vært tilsynsmann i Foursquare Norge frem til i dag. Her deler han åpenhjertig om erfaringer han har hatt i tjenesten. Videre tar han oss med til Hebreerne 13:8 og deler om den uforandelige Jesus. Han er i går, i dag og til evig tid den samme. Her blir vi utfordret på forholdet til Jesus; hva sier Jesus til deg i dag? Han ønsker vår fulle oppmerksomhet.