Jesus vår hver-dag – Christer Amundsen – 27. september 2015

Vi hadde gleden av å høre Christer Amundsen på kveldsmøte i Livets Vann. Her går han ut ifra bønnen «Fader vår» hvor vi ber: «La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen»
Jeg ønsker å se Guds rike komme her på jorden, men hvordan kan dette se ut gjennom meg i hverdagen? Vi får se at relasjoner er avgjørende. Relasjonen til Jesus og relasjonen til hverandre.