Jesus tilstede ved Den Hellige Ånd – Erik Jensen – 15. mai 2016

Pastor Erik Jensen preker 1. Pinsedag i Livets Vann. Her fortsetter han i Jesu siste tale til disiplene i Johannes 14 fra vers 18: Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse, Jeg skal komme til dere. Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se Meg. For Jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og Jeg i dere.

Her ser vi at Jesus kommer til oss. Den Hellige Ånds tilstedeværelse er også Jesu tilstedeværelse. Han er tilstede i oss ved Den Hellige Ånd!