Jesus død og oppstandelse en profetisk oppfyllelse.

Jesu død og oppstandelse var en omskrivning av verdenshistorien og egentlig helt usannsynlig.
Jesu død var profetert over mange ganger og mange av de innblandne menneskene var med og oppfylle profetiene.
For eksempel Evangelisten Pilatus som uten å forstå det ble en viktig brikke i oppfyllelsen.
Og videre var det mange andre som var med å understreke at den mannen vi tror på er den han sier han er.

Alt peker inn  mot disse hendelsene og alt peker ut fra disse igjen og er totalt forvandlende for alle.

Han er Kongenes konge og kongen over alle ting, korsfestet, begravet og gjenoppstått for deg og meg.