Jesu gjenkomst og bortrykkelsen – Erik Jensen – 13. april 2014

Pastor Erik Jensen gir oss en grundig undervisning om Jesu gjenkomst og de ulike synene på hvordan dette vil foregå. Vi får se tre ulike forståelser av hva skriften sier og deres styrker og svakheter. Selv om det ikke er en entydig oppfatning av Hvordan Jesu gjenkomst vil foregå, så vet vi at Han skal komme. Vi oppfordres derfor til å være våkne og leve i forventning til Hans komme.