Jesu død, begravelse og oppstandelse etter skriftene – Erik Jensen – 20. april 2014

Pastor Erik Jensen deler Ordet 1. påskedag i Livets Vann. Vi leser i 1. Korinterne 15, vers 1 til 8. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at Han ble begravd, og at Han sto opp igjen på den tredje dag etter Skriftene.