Jesu blod renser fra all synd – Øystein Åsen – 13. mars 2016

Vi hadde gleden av å høre Øystein Åsen på kveldsmøte i Livets Vann. Her forkynner han et tydelig budskap om syndens konsekvenser både i samfunnet og personlig i våre liv. Videre får vi se at redningen er å vende oss til Jesus og ta imot hans frelse. Det er Jesu blod som renser fra all synd!

Hør sangene som Øystein Åsen sang før talen: «Gud har gitt Ham et navn» og «min verdi»