Jeg trodde… – Christoffer Ringsvold – 4. mai 2014

Vi hadde gleden av å høre Christoffer Ringsvold på Livets Vanns kveldsmøte. Her tar han oss med i historien om Na’aman i 2. Kongebok kapittel 5. Vi får høre om kongen som har den uhelbredelige sykdommen spedalskhet. Han øyner håp når slavepiken forteller om en profet i Israel som kan hjelpe. Na’aman reiser med store forventninger til møtet, men ting skjer på en litt annen måte enn han hadde tenkt seg.
En påminnelse om at Gud kan gjøre ting på en annen måte enn jeg trodde, men at jeg velger å stole på Hans ledelse.