Israel – okkupasjon eller rettmessig land? – Dag Øyvind Juliussen – 12. april 2015

Vi hadde gleden av å høre Dag Øyvind Juliussen fra ICEJ-Norge på livets Vann søndag kveld. Her får vi inngående kunnskap om Israels historie og tilblivelse og vi får høre om hvordan grensene til landet ble bestemt allerede fra første verdenskrig og fremover.
Juliussen gir oss det større bilde av situasjonen i midtøsten og viser oss hvorfor betegnelsen okkupasjon ikke er dekkende i forholdet til konflikten med Palestina.