Intelligent design – Thomas Woodward – 22. mai 2016

Thomas Woodward underviser om Intelligent Design og relasjonen til Darwinismen. Hvem av dem er sanne og betyr det noe i det hele tatt? Vi får høre litt av historien hans om prosessen han gikk gjennom som ung. Og vi får se at det er gode argumenter for at det står en designer bak skapningen og ikke Darwinistisk utvikling.