Innta markedsplassen med Den Hellige Ånds kraft – Erik Jensen – 3. januar 2016

Pastor Erik Jensen deler Ordet for det nye året: Innta markedsplassen med Den Hellige Ånds Kraft. I bibelen er det mange eksempler på mennesker som er salvet med Guds Ånd får en enorm innflytelse på sine omgivelser. Eksempler som Daniel, Nehemia, Ester, Josef og Samson. Dette er mennesker som ikke var fullkomne. Mennesker som kommer til kort og mislykkes er dem Gud bruker. For Guds nåde er nok.