Inger Bretz deler Ordet på Jubileumsfesten – 5. oktober 2013

Her deler Inger Bretz fra hjertet om sin egen og Gregs trosreise. Hun tar oss med til årene før de kom til Norge og hvordan Gud kalte dem hit. Så blir vi med på reisen de hadde til Norge og de første årene her. Vi blir også utfordret til å lytte til og følge det kallet Gud gir hver av oss.