Ingen er for død for Jesus! – Sam Tore Bamble – 5. oktober 2014

Vi hadde gleden av å høre Sam Tore Bamble på Livets Vann søndag formiddag. Her gikk han ut ifra fortellingen om da Lasarus ble vekket opp fra døden i Johannes kapittel 11. Vi ser at sykdom, død og sorg kom til Jesu venner. Også vi lever under samme vilkår, men heldigvis har vi satt håpet vårt Jesus. Han vil vise oss hvem Han er så vi kan ved troen få liv i Hans navn!