I min Fars hus – Erik Jensen – 14. februar 2016

Pastor Erik Jensen fortsetter serien «innta markedsplassen». Her underviser han fra Johannes evangelie kapittel 14, vers 1 til 6 hvor Jesus sier at Han går for å gjøre istand et sted for oss. Vi kan med forventning se frem til evigheten! Dette kan få påvirke vår vandring her i livet også.