Hvorfor tro på Gud som skaper – Erik Jensen – 24. april 2016

Pastor Erik Jensen preker på kveldsmøte i Livets Vann og gir oss 5 gode grunner til å tro på Gud som skaper: Fordi bibelen sier det, fordi Gud sier at Han selv har skapt alt, fordi Jesus sier det, fordi naturen og vitenskapen sier det og fordi det er fornuftig!