Hvordan forholder vi oss til Jesus? – Timothy Vierk – 1. desember 2013

Vi hadde gleden av å høre Timothy Vierk på Livets Vann søndag kveldsmøte. Her gir han oss et blikk på den norske julen fra utsiden. Videre stiller han spørsmål ved vårt syn på Jesus. Er han det lille barnet i krybben som vi venter på eller er han Herre, mester og Gud? Vi utfordres til å reise oss fra en passiv og ventende holdning, til å aktivt lytte til Jesus og gjøre det han sier. Vi leser fra Johannes evangelie kapittel 2 vers 1 til 12 om bryllupet i kanaan.