Hvordan arve evig liv – Finn Arne Lauvås – 5. mai 2013

Dette er femte og siste preken i serien «Gjør Jesus synlig i Telemark». Finn Arne Lauvås tar utgangspunkt i Lukas 10, vers 25 der en lovkyndig spør: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?». Her svarer Jesus mannen med historien om den barmhjertige samaritan. I denne historien møter vi fire personer som illustrer fire viktige sannheter om frelsen i Kristus.