Hver ny dag sammen med Herren er mulighetenes dag – Marianne Thorsberg – 2. mars 2014

Vi hadde gleden av å høre Marianne Thorsberg på formiddagsmøte i Livets Vann. Hvordan møter vi en ny dag, eller hvordan møter vi fremtiden? Dager kan noen ganger fylles med bekymringer eller frykt for fremtiden, men her oppfordres vi til å møte dagene sammen med Jesus, i tillit til Han.