Hvem har du som Herre i livet? – Kjell Holtet – 10. mars 2013

Vi hadde gleden å ha Kjell Holtet som taler på kveldsmøte i Livets Vann. Her tar han utgangspunkt i Saulus sitt møte med Jesus på vei til Damaskus. I Apg. 9 vers 8 Leser vi at Saulus (senere Paulus) svarer på møtet med Jesus: «hvem er du Herre?» Møtet med Jesus forvandla livet hans. Han fikk en Jesus som Herre i livet. Hvem er Jesus for deg?