Hvem er forbildet ditt

Hvem er forbildet ditt spør Erik?

Hva er det med forbilder som gjør dem til det?
Hvordan er de?
Er det fordi de har omsorg?
Hva med kjærligheten?

Forbilder ofrer ofte seg selv og sitt eget for andres vel.
De setter andre høyere enn seg selv for å løfte andre opp.
De er ofte sammensatt og det er samsvar mellom liv og lære og det kan også vi som personer få til.

Forbilder er også mennesker, du er et menneske og er ofte forbilde du også.
Bare tenkt igjennom hva du har gjort for andre for at andre skal få oppleve noe godt og fint.

Jo mer du er bevist på at du er et forbilde jo mer kan du være til en velsignelse for andre.
Du er noe for noen i din  nærhet.

Vær generøs, vær til velsignelse, vær gjestfri, vær ledet, lær så vil du bli til noe for noen som er viktig for deres hverdag.