Hvem er Denne som gir sitt hjerte? – Geir Næsland – 23. februar 2014

Vi hadde gleden av å høre vår egen Geir Næsland på Livets Vann søndag kveldsmøte! Her tar han utgangspunkt i Jeremia kapittel 30 vers 21: Hans Fyrste skal komme ut fra ham, og hans Hersker skal komme fra hans egen midte. Jeg skal la Ham komme nær, og Han skal komme nær til Meg. For hvem er Denne som gir sitt hjerte som løsepenge for å komme nær til Meg? sier Herren. Her ser vi nærmere på Guds hjerte for oss og hvor langt Han var villig til å gå i sin kjærlighet.