Hva kan vi lære av de vise menn? – Erik Jensen – 13. desember 2015

Pastor Erik delte ordet på julegudstjenesten søndag formiddag i Livets Vann. Her går han ut fra teksten i Matteus 2, vers 1 – 12 om når vismennene reiser for å tilbe Jesus. Her ser vi at den visdom som Gud gir er større enn den visdom verdens mennesker kan tenke ut selv. De vise menn gjenkjente tegnet, de satte seg i bevegelse, de reiste i fellesskap, og de viser sann tilbedelse av Jesus.